Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één protestantse gemeente 'de lofzang gaande houden' als de Protestantse Gemeeente Vorden. Daarmee zal de afkorting 'i.w.' verdwijnen. Van de feestelijke dienst staan een serie foto's in het fotoboek.
Het betekent ook dat de inhoud van de website van PG Vorden in de komende maanden drastisch zal moeten worden gewijzigd. Ongewijzigd en/of aangevuld zullen zijn: de agenda met diensten en vergaderingen voor zover die bij de webmaster bekend zijn, het kerkblad INFO op de site en de zondagsbrieven. Ook de layout en de kleurstelling zullen ongewijzigd blijven zolang dat blijft corresponderen met het kerkblad. De websitecommissie, bestaande uit ds. Jan Kool, ds. Freek Brandenburg, Bert Meenink en Jan Rigterink (webmaster), streeft er naar om uiterlijk voor 1 januari 2018 de website weer up-to-date te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de site, stuur dan een e-mail naar jan@familierigterink.nl 

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente Vorden (per 29-10-2017) willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. De Dorpskerk staat in het centrum van de dorpskern Vorden. Achter de kerk aan de Kerkstraat is het gemeentecentrum van de PG Vorden 'De Voorde'. Op zondag zijn daar de kindernevendienst en de kinderoppas te vinden.

 

Luisteren

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de hervormde wijkgemeente.

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de gereformeerde wijkgemeente.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Op de eerste zondag van de maand kan men, na het koffiedrinken, deelnemen aan een eenvoudige lunch in De Voorde.

Nieuws

 • Cursus Theologische Vorming

  Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

  Het voorjaar moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Twente in het rond: met ingang van het nieuwe seizoen is het weer mogelijk om aan de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder succesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitengewoon positief. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

  Lees meer...  
 • Artikelen in verband met de hereniging

  Jan en Freek

  In de afgelopen weken zijn er een paar artikelen geplaatst in de plaatstelijk en regionale pers. Deze artikelen vindt u hier onder. Er is ook een verslag geschreven over de laatste dienst in de Kapel van de Wildenborch. Dit verslag vindt u onder 'Diensten' bij 'Kapel Wildenborch'. Klik daarvoor hier.

  Lees meer...
Back to Top