Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente (i.w.) te Vorden willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

Voordat we iets over die bijdragen vermelden is het nodig toe te geven dat we als Protestantse Gemeente te Vorden zelf ook nog 'in wording' zijn. Sinds 1 januari 2009 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente een federatie aangegaan. Momenteel bestaan we nog uit twee kerken, maar we groeien door toenemende samenwerking naar elkaar toe. Binnen afzienbare tijd bestaat de gegronde hoop dat we worden wat we behoren te zijn: die ene Protestantse Gemeente te Vorden!

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Gereformeerde Kerk en in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. Gezamenlijke diensten worden afwisselend in één van de kerken gehouden.

 

Luisteren

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de hervormde wijkgemeente.

Klik hier voor een rechtstreekse uitzending van de gereformeerde wijkgemeente.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Nieuws

 • Bestelbon collectebonnen

  Op de website was nog geen bestelbon voor de collectebonnen van de Hervormde Gemeente Vorden te vinden. Er is nu weer een bestelbon beschikbaar. De bon is te vinden via een link op de pagina van de kerkrentmeesters. Het is een PDF-file die uitgeprint kan worden en opgestuurd naar het kerkelijk bureau. Na betaling van het totaalbedrag worden de bonnen thuis bezorgd.

   
 • 2.0 Dienst met ds. Pim Brouwer

  ´Afscheid nemen bestaat niet´
  In deze 2.0 dienst op 21 mei ging Pim Brouwer voor en we volgden de klassieke liturgie zoals heel vaak op zondagochtend gebeurt. Maar nu stonden we meer bij stil wat de betekenis van een bepaald onderdeel en was er ook een moderne vorm. Zoals bijvoorbeeld het kyriegebed. In dit gebed mogen we bidden voor de wereld en vragen om Gods ontferming, om Gods zorg. We deden dit door naar beelden te kijken uit het wereldnieuws en in onszelf daarvoor te bidden.

  Lees meer...  
 • De Passie op Goede Vrijdag

  Op Goede Vrijdag werd twee maal 'De Passie' uitgevoerd in de Christus Koningkerk. De uitvoering in de avond werd voorafgegaan door een Stille Tocht van kerk tot kerk. De tocht begon bij de Christus Koningkerk en de stoet volgde een route langs de Dorpskerk en de Gereformeerde Kerk, om weer terug te keren naar de Christus Koningkerk. Daar werd het Kruis naar binnen gedragen en tegen de muur naast het altaar opgericht.

  Lees meer...
Back to Top