Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie organiseert jaarlijks tal van activiteiten om het Evangelie onder de aandacht te brengen bij mensen uit Vorden en omgeving. Veel activiteiten worden al jarenlang uitgevoerd. De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen in Vorden en omgeving die Christus niet (meer) kennen, maar ook de gemeente opbouwen. De basis hiervoor is Mattheüs 28 vers 19: “Gaat heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen.

We staan open voor nieuwe dingen, maar we pleiten voor een simpele, glasheldere uitleg van het Evangelie. We beseffen dat we dit niet in eigen kracht kunnen, maar gedragen door gebed, en we hopen dat de Heer zelf open deuren geeft voor de blijde boodschap.

De commissie is al meer dan 25 jaar actief in Vorden en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vorden. Op dit moment bestaat de commissie uit 6 leden:
Carolien Brouwer
Tineke Stamhuis
Jacqueline Krajenbrink
Lidy Brandenburg
Wim Bargeman
Henri Eskes

Zangdiensten
Onder het Motto ‘Vorden zingt’ worden zes zangdiensten georganiseerd: diensten met (verzoek)liederen, en een predikant/spreker met een korte overdenking. Ook is er regelmatig bijzondere muzikale medewerking. Deze diensten vinden plaats elke laatste zondag van de oneven maanden om 19.00 uur. Na de diensten is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Kerstnachtdienst
De traditionele kerstnachtdiensten vinden plaats op 24 december om 20.30 uur en om 22.30 uur, waarbij Harmonie Vorden één van beide diensten zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang.  De andere dienst is er muzikale medewerking van een koor of een solist(e). Na de laatste dienst is er buiten glühwein en warme appelsap te verkrijgen. Deze diensten worden elk jaar goed bezocht.

Openluchtdienst 
De Openluchtdienst vindt plaats aan de Vordensebosweg nabij de zichtlaan van kasteel Vorden. Deze dienst is de eerste zondag van juli om 10.00 uur.

Foto Openluchtdienst 2018 EC

Groeigroepen
Er zijn twee groei(gespreks)groepen in Vorden actief. Deze groepen zijn zelfstandig maar kunnen zo nodig hulp en ondersteuning inroepen van de Evangelisatie commissie. Een groep komt samen in een huiskamer rond een open Bijbel, met als doel groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid.
In mei wordt het seizoen afgesloten met een gezellige avond.

Ontmoeten
Iedere eerste zondagavond van de maand van oktober tot en met mei wordt om 19.00 uur in de Voorde of in de kerk een bijeenkomst van 'Ont-moeten' gehouden. De avonden worden aangekondigd in de zondagsbrief en Contact. Dit zijn laagdrempelige samenkomsten, waar op een ongedwongen manier het evangelie uitgedragen wordt, steeds weer verrassend, op een andere manier. Dit kan door een spreker over een onderwerp of iemand die vertelt over zijn of haar werk in relatie tot geloof.

Het duurt ongeveer een half uur en na de tijd is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten. Het idee erachter is dat we mensen die een gewone kerkdienst te veel van het goede vinden, een alternatief willen bieden. We ontmoeten elkaar, maar het is ook een moment waarop niets moet: je mag bij de Heer komen.

Uur van gebed (Kerkgebed)
Iedere eerste maandag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur is er in het koor van de Dorpskerk gelegenheid om te zingen, te bidden en te danken voor situaties dichtbij en veraf.

Kerstmarkt
Tijdens de Kerstmarkt rond de Dorpskerk in Vorden is de Evangelisatiecommissie aanwezig in de Dorpskerk. Daar is gelegenheid voor een kopje koffie en voor een goed gesprek met mensen van de commissie en diverse vrijwilligers. In samenwerking met de Evangelische boekwinkel in Zutphen verkopen we boeken en Dvd’s. Vaak is er nog muzikale activiteit in de kerk.
Foto kerstmarkt in kerk 2018 EC

Boekentafel
De Evangelisatie commissie beheert een aantal boeken die een paar keer per jaar op een boekentafel in de kerk worden aangeboden aan de kerkgangers. De kerkgangers mogen deze boeken lenen en kunnen ze later terug brengen. De boekentafel staat de zondag van de zangdiensten zowel ’s ochtends als ’s avonds in de kerk.

Contact
Wil je meer weten over de Evangelisatiecommissie? Heb je ideeën of wil je ook meewerken aan de opbouw van de kerkelijke gemeente in Vorden? Neem contact met ons op of spreek één van de commissieleden. Stuur een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Back to Top