Op zoek naar vrijwilligers

De Protestantse Gemeente Vorden en de Raad van Kerken Vorden zijn op zoek naar vrijwilligers.

In de kerkenraad van PG Vorden ontbreekt nog een ouderling. Wie wil dit pastorale werk voor een periode van 4 jaar op zich nemen? U kunt zich melden bij de scriba of u kunt namen aan de scriba doorgeven van gemeenteleden die benaderd zouden kunnen worden.

De gemeenteleden die de bloemen- en moestuin achter De Voorde bijhouden, hebben behoefte aan versterking. Bent u een tuinliefhebber en wilt u meedoen, neem dan contact op met Gerda Ellenkamp of Wim Wassink

De Raad van Kerken Vorden zoekt nog een lid van de protestantse geleding. Aanmelden kan bij de scriba.

Bevestigingsdienst ds. Ruben den Hertog

Protestantse Gemeente Vorden verwelkomt nieuwe predikant
In een feestelijk dienst werd zondag 24 februari ds. Ruben den Hertog door zijn collega ds. Freek Brandenburg verbonden aan de Protestantse Gemeente Vorden. Veel gemeenteleden, familie, vrienden, vertegenwoordigers van andere kerken en de burgerlijke gemeente Bronckhorst waren naar de Dorpskerk gekomen om de dienst van intrede van ds. Ruben den Hertog mee te maken.
De dienst werd omlijst door muzikale medewerking van de cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen, Henny Blaak op saxofoon en de vaste organist Mirjam Berendsen op orgel en piano. Na de dienst werd Ruben met zijn gezin welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Ria Aartsen, die hem in de gemeente en dorp Vorden een goede gezegende tijd toewenste. Daarna was er voor de aanwezigen gelegenheid hem en zijn vrouw de hand te schudden onder het genot van een kopje koffie.

Foto's van de dienst in het fotoboek.

In het kerkblad VOORal van februari 2019 staat een uitgebreid interview met Ruben den Hartog.

Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Back to Top