Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één protestantse gemeente 'de lofzang gaande houden' als de Protestantse Gemeente Vorden. Daarmee is de afkorting 'i.w.' verdwenen. Van de feestelijke dienst staat een serie foto's in het fotoboek.

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente Vorden (per 29-10-2017) willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. De Dorpskerk staat in het centrum van de dorpskern Vorden. Achter de kerk aan de Kerkstraat is het gemeentecentrum van de PG Vorden 'De Voorde'. Op zondag zijn daar de kindernevendienst en de kinderoppas te vinden.

 

Luisteren

Klik op onderstaande video om de live dienst te beluisteren.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Op de eerste zondag van de maand kan men, na het koffiedrinken, deelnemen aan een eenvoudige lunch in De Voorde.

Nieuws

 • Dienst in de Groene Kathedraal

  Op 7 juli werd de jaarlijkse openluchtdienst weer gehouden in de "Groene Kathedraal."

  Ongeveer 150 mensen bezochten die dienst met het thema "Jij bent geliefd"
  Het weer was iets minder dan de voorgaande dagen en er was zelfs een enkel spatje regen. Ondanks dat was het een mooie dienst. Onze eigen band Spirit verzorgde prima de muziek.
  De spreker Geert Mollema uit Veenendaal hield een pakkende overdenking: Wij zijn geen knechten maar kinderen van God. We hoeven het niet te verdienen door hard te werken. Maar de Vader vragen om Zijn kind te mogen zijn. Hij wees daarbij op het verhaal van de verloren zoon.
  Voor het kindergedeelte werden lachspiegels gebruikt. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, dik dun groot of klein: God houdt van jou. We zongen met elkaar een kinderlied dat hier over gaat.
  De kinderen kregen een toepasselijk spiegeltje en gingen daar een mooi doosje voor maken bij het kinderprogramma. Na afloop was er koffie voor iedereen en een zomerse Elisabethbode.
  Er waren rozen om mee te nemen voor mensen die wel een bemoediging konden gebruiken. Hier werd volop gebruik van gemaakt.
  Alle mensen die een aandeel hadden in deze dienst hartelijk bedankt!

   

   
 • Vakantie predikanten zomer 2019

  Ds. Freek Brandenburg is met vakantie van 24 juli-14 augustus.

  Ds. Ruben den Hertog is met vakantie van 28 juli-10 augustus.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling.

   
 • Van bonnen naar munten

  Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

  Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

  Klik hier voor de bestelbon.

  De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

   

Back to Top