Kerkrentmeesters

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De kerkrentmeester is vrijgesteld van het huisbezoek, het toerustingswerk, het jeugdwerk en het pastoraat. Maar de kerkenraad kan de ouderling-kerkrentmeester wel met een van deze taken belasten. Het College van Kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters legt aan de kerkenraad de begroting en rekening van financieel beheer voor. De kerkenraad geeft haar oordeel, waarna de begroting en rekening wordt vastgesteld. Er wordt een samenvatting van de begroting in het kerkblad Info gepubliceerd. Daarnaast wordt een exemplaar toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken.

Taken van de ouderling-kerkrentmeester

Bij de kerkdienst
De ouderling-kerkrentmeester is medeverantwoordelijk voor de kerkdiensten. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is aanwezig in de dienst.

Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand. Op de agenda staan beheers- en bestuurszaken. Daarnaast bezoeken zij de kerkenraadsvergadering. De voorzitter van het college is lid van het moderamen. In voorkomende gevallen woont slechts een kleine afvaardiging van het college vergaderingen bij met instituten of instanties die betrekkingen onderhouden met de kerkrentmeesters.
Af en toe worden besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente.

Archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het [laten] bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de kerkrentmeesters vereist.

Beheertaken
Hieronder valt het beheer van alle kerkelijke gebouwen en bezittingen. Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel of als "vaste vrijwilliger" aan de kerk zijn verbonden, zoals: predikanten, het kostersteam, beheerder kerkelijk bureau, administrateur, organist en ledenadministrateurs, etc.


Het kostersteam
De Hervormde gemeente van Vorden heeft een vrijwillig kostersteam. De leden van het team zijn na goedkeuring door de kerkenraad aangesteld door het College van Kerkrentmeesters. Vergaderingen of bijeenkomsten die men wil houden in De Voorde dienen tijdig aan het team te worden gemeld. Zij houdt de agenda bij voor het gebruik van De Voorde. Ook de Gereformeerde kerk heeft een vrijwillig kostersteam. Zie ook kostersteams.

Het kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Janny Bosch-Velhorst. Zij is administrateur van de kerk. Zij verzorgt onder andere de financiële administratie, salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de organisatie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Ledenadministratie
Via de ledenadministratie worden ook de overzichten voor het verjaardagsfonds, de postgroep en het kerkblad bijgehouden. Gerrit Vlogman en Ernst te Velthuis verzorgen de ledenadministratie. Wijzigingen van het ledenbestand geeft u door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Organist
Mirjam Berendsen-van der Meulen is organiste van de Hervormde gemeente. In de Gereformeerde kerk zijn dat J. Buunk, W. Kuipers en Kees van Dusseldorp.

Andere zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters:
De Vrijwilligersgroep ‘Open Kerk'
In de zomerperiode is de kerk op bepaalde dagen enkele uren geopend. Toezicht en gidswerk vinden plaats door vrijwilligers uit de gemeente.

Het Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden ontvangen 
voor hun verjaardag van de kerk een felicitatiekaart met daarbij een enveloppe voor een vrije gift. Een grote groep vrijwilligers zet zich in voor het ophalen van de giften. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden. Deze worden in het kerkblad INFO vermeld.

De Adviescommissie ‘Gebruik Kerkelijke Gebouwen'
Deze commissie adviseert de Kerkrentmeesters over gebruik en inrichting van de kerk en het kerkelijk centrum De Voorde.

Collectebonnen:
Collectebonnen voor de Hervormde gemeente kunt u bestellen met een bestelbon. Op de bestelbon kunt u uw keuze aangeven en opsturen naar het kerkelijk bureau van Hervormde gemeente Vorden, Postbus 31, 7250 AA Vorden. Een vel van €20,-- bestaat uit 20 bonnen à € 1,--. Een vel van €10,-- bestaat uit 20 bonnen à €0,50. Nadat u het totaalbedrag op de rekening NL60 RABO 0366 4012 46 heeft overgemaakt, krijgt u de bonnen thuisbezorgd.

Klik hier voor het downloaden van de bestelbon

Voor de Gereformeerde kerk geldt dat gemeenteleden de bestelling in de brievenbus in het Achterhuus kunnen deponeren, met daarop het aantal en het bedrag.
Nadat het totaalbedrag is overgemaakt op rekening NL21 FLB 0635 8171 79 worden de bonnen thuisbezorgd of in een volgende dienst overhandigd.

Back to Top