Kerkelijke gebouwen

Kerkgebouwen en gemeentecentra
Gereformeerde kerk
Kerkgebouw aan de Zutphenseweg nr. 13
Gemeentecentrum: Achterhuus, achter de kerk, tel.: 0575-551242
Coördinator kostersdiensten: Dhr. en Mevr. Heijink, tel.: 0575-551087

Hervormde gemeente
Het kerkgebouw is de Dorpskerk in het centrum van Vorden.
Gemeentecentrum: De Voorde, tel.: 0575-551712

Meer informatie over de kosters van de beide kerken leest u onder Kostersteams

Meer informatie over de geschiedenis van de Dorpskerk vindt u hier.

Back to Top