Partnergemeenten

De leden van de werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa
Namens de Gereformeerd kerk:
Arend Jan Menkveld
Gerrit Kruiselbrink

Namens de Hervormde gemeente:
Wim Wassink,
Ben Wagenvoort
Annie Ruiterkamp
Annemieke van Savoyen
Jan Rigterink

Namens de Roomskatholieke geloofsgemeenschap Vorden
Gea Vaneker

De eerste partnergemeente was Garlipp, een klein dorp in de Altmark, een agrarische streek halverwege Wolfsburg en Berlijn. Predikant was dominee Jens Walther. Vanaf 1987 werden regelmatig bezoeken gebracht aan Garlipp en vanuit Garlipp aan Vorden. Na de Wende is er veel veranderd. De mensen waren weer vrij om naar het westen te reizen en verwachtten veel van de hereniging. Dat is tot op heden echter op een teleurstelling uitgelopen. De werkloosheid is er hoog en de lonen zijn nog steeds niet op het niveau van West-Duitsland. Sinds juli 2012 is een einde gekomen aan de "officiële status van partnergemeente". Diverse gemeenteleden hebben echter jarenlange contacten met families in Garlipp. Deze contacten zullen waarschijnlijk tot in lengte van jaren blijven.

De partnergemeente waarmee deze interkerkelijke werkgroep al heel wat jaren contacten onderhoudt is Subotica. Deze plaats ligt in Servië, net over de grens met Hongarije. Vanuit de hervormde diaconie bestaan er al sinds 1977 contacten met deze gemeente. De laatste jaren zijn, met name door de komst van een jonge predikante dominee Katalin Reti, de contacten flink verstevigd. Zij heeft inmiddels de gemeente in Subotica verlaten en de commissie beraadt zich nu over de voortgang van het contact met deze partnergemeente. De diaconie in Subotica wordt door ons financieel ondersteund. Hierdoor kunnen enkele gezinnen en alleenstaanden die dat nodig hebben van medicijnen en andere levensbehoeften worden voorzien.

Een stuk verder weg ligt nog een partnergemeente. In het noordwesten van Roemenië aan de grens met de Oekraïne en 1800 km van Vorden, ligt de stad Sighetu of Maramarossziget, een stad ongeveer zo groot als Zutphen. Het contact met de Hongaars Reformatorische Kerk aldaar bestaan sinds 1992. Het is voortgekomen uit de hulp die het personeel van Groot Schuylenburgh uit Apeldoorn verleende aan een kindertehuis in die stad. Enkele jaren geleden zijn vanuit deze werkgroep ook contacten gelegd met de Katholieke Kerk in Sighet. Behalve de kerken wordt ook een Caritasinstelling in Sighet financieel ondersteund. Deze instelling verzorgt o.a. een opleiding tot (wijk)verpleegkundige, maar doet nog veel meer goed werk.

Sinds oktober 2001 loopt er een adoptieprogramma, waaraan vanuit Vorden door ongeveer 35 ‘sponsorgezinnen' wordt meegedaan. Door middel van een maandelijkse storting van €20,-- steunen zij een gezin in Sighet of ineen naburig dorp en stellen daardoor één of meer kinderen van dat gezin in staat om te studeren of een beroepsopleiding te volgen. In de komende jaren hoopt de commissie een groep van 25 kinderen in het adoptieplan te kunnen houden.

Adoptieplan
Het Adoptieplan Roemenië (verder genoemd ‘Adoptieplan’) is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Vorden en wordt uitgevoerd door de Oost-Europa Commissie van de drie kerken. In het Adoptieplan worden gezinnen financieel ondersteund, met het primaire doel om een kind uit het gezin in de gelegenheid te stellen een opleiding te volgen. De meeste gezinnen die worden ondersteund, hebben een connectie met de Hongaarse Reformatorische Gemeente in Sighet in het uiterste noorden van Roemenië. Veelal zijn het leerlingen van de Hongaarse school in Sighet. De school levert na twaalf leerjaren leerlingen af voor hoger en universitair onderwijs. De ondersteuning van een gezin kan ophouden om verschillende redenen. De belangrijkste drie redenen zijn:
1. Het kind heeft de opleiding afgerond en heeft een baan gevonden of is daarna op zoek;
2. De financiële situatie van het gezin is zo verbeterd, dat ondersteuning niet meer nodig is;
3. Het gezin heeft de maximale periode van 9 jaar aan het Adoptieplan meegedaan. 

Jaarlijks reist een delegatie uit Vorden naar Sighet om met vertegenwoordigers van de kerk het Adoptieplan te evalueren. Zo wordt ieder jaar bekeken welke gezinnen het Adoptieplan verlaten en welke gezinnen in het plan worden opgenomen. De sponsoren in Nederland dragen meestal €20,- per maand bij. Het hele bedrag wordt maandelijks aan de gezinnen uitgereikt.
Men kan er voor kiezen om anoniem een gezin te ondersteunen, maar het is ook mogelijk om kennis te maken met het gezin en het kind en op één of nadere manier contact te houden. Dit kan b.v. via de sociale media. Enkele kinderen hebben via school of privé een e-mailadres.

Contactpersoon:
Arend Jan Menkveld, Eikenlaan 10, Kranenburg, 0575-554248

Back to Top