Gereformeerde kerk

Elke zondag wordt een dienst gehouden in de Gereformeerde kerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. Na de dienst is er koffiedrinken in het Achterhuus.
Gezamenlijke diensten worden afwisselend in de Gereformeerde kerk en in de Dorpskerk gehouden.

Alle diensten in de beide kerken staan vermeld op de achterzijde van het kerkblad INFO en in de agenda.

Back to Top