Bijzondere diensten

Diensten in de Kapel in de Wildenborch
Iedere tweede zondag van de maanden wordt een dienst gehouden in de Kapel in het buurtschap de Wildenborch. Kijk voor de data van de diensten in de Agenda, het kerkblad 'INFO' of de zondagsbrief. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.

'Vorden Zingt'
Om de maand organiseert de evangeliesatiecommissie een zangdienst in de Dorpskerk. Als u een mooi lied wil laten zingen, geef dat dan door aan Ria Wijnhoud, telefoon: 552454; Cees van Dusseldorp, telefoon: 550580 of aan Doetie Luppen, telefoon: 553757.

Andere bijzondere diensten in het jaar zijn b.v.:

  • Biddag en dankdag voor gewas en arbeid;
  • 2.0 diensten - experimentele diensten in de Dorpskerk (21 mei en 1 oktober 2017); 
  • Jeugd- en gezinsdiensten (9 april 2017 - Palmpasen en 5 november 2017 - Schoenendoosdienst) 
  • Kerstnachtdiensten in de Dorpskerk;
  • Diensten in de laatste week voor Pasen;
  • Startdienst voor de drie kerken in Vorden i.v.m. de opening van een seizoen;
  • Diensten in beide kerken op ´Eeuwigheidszondag´, waarvoor nabestaanden van overleden gemeenteleden worden uitgenodigd;
  • Openluchtdienst in de 'Groene Kathedraal' bij kasteel Vorden.

Van al deze diensten staat informatie over datum, aanvangstijd, voorgangers en andere medewerkenden aan de diensten in het kerkblad 'INFO' en in de Agenda op deze site.

Back to Top