Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom!

Op 29 oktober 2017 werd in de Dorpskerk in een feestelijke dienst de hereniging gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Vorden. Zij zullen samen als één protestantse gemeente 'de lofzang gaande houden' als de Protestantse Gemeente Vorden. Daarmee is de afkorting 'i.w.' verdwenen. Van de feestelijke dienst staat een serie foto's in het fotoboek.

Er is een gevleugelde uitspraak dat je 'in Vorden iemand kan worden'. Toegegeven, 't is nogal pretentieuze rijmelarij: een mens kan immers overal wel iemand worden. Daarvoor hoef je niet perse in de Parel van de Achterhoek te wonen, acht kastelen binnen je gemeentegrenzen te hebben, omgeven te zijn door dat adembenemend mooie coulissenlandschap, of als hemelse vingerwijzing de Dorpskerk boven alles en iedereen te zien uittorenen.

Ook elders in de wereld 'die God zo lief had' en heeft kan een mens iemand worden. Laten we het er daarom maar op houden dat dat ook in Vorden kan. Als Protestantse Gemeente Vorden (per 29-10-2017) willen we niets liever dan er aan bijdragen dat mensen ten volle tot ontplooiing komen, of - zoals de Bijbel dat zegt - dat mensen zichzelf als medemens en als mens Gods leren verstaan.

 

Diensten

Elke zondag wordt er een dienst gehouden in de Dorpskerk. De diensten beginnen om 10.00 uur. De Dorpskerk staat in het centrum van de dorpskern Vorden. Achter de kerk aan de Kerkstraat is het gemeentecentrum van de PG Vorden 'De Voorde'. Op zondag zijn daar de kindernevendienst en de kinderoppas te vinden.

 

Luisteren

Klik op onderstaande video om de live dienst te beluisteren.

 

Koffie

Aansluitend aan de dienst is er een mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Op de eerste zondag van de maand kan men, na het koffiedrinken, deelnemen aan een eenvoudige lunch in De Voorde.

Nieuws

 • Van bonnen naar munten

  Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

  Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

  Klik hier voor de bestelbon.

  De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

   

   
 • Vorden zoekt een nieuwe predikant

  Op zoek naar een nieuwe predikant betekent het opstellen van een advertentie en profielschstsen van de gemeente en de predikant die men zoekt. Deze drie stukken kunt u hier lezen:

  Klik hier voor de advertentie.

  Klik hier voor de profielschets van de PG Vorden.

  Klik hier voor de profielschets van de predikant die men voor de PG Vorden zoekt.

   
 • Vakantie predikant

  Ds. Freek Brandenburg is met vakantie van maandag 30 juli t/m maandag 20 augustus.

  Contactadressen voor die periode:

  Zie voor adresgegevens: Kerkenraden.

  Voorzitter van de kerkenraad: Ria Aartsen
  De scriba: Francien Labeur
  Wijkouderling: Corry Peters, Sabine Blaak, Egbert Markerink

  Eén van de kosters:

  Zie voor adresgegevens: Kosterteams

Wijkmiddag

Categorie
PG Vorden
Datum
12 april 2018 14:30
Wijk G1 + E. Plaats: De Voorde
 
 

Alle datums

 • 12 april 2018 14:30
Back to Top