Bijlagen bij de zondagsbrief van 17 september 2017

Bij de zondagsbrief van zondag 17 september horen drie stukken. De kerkeraden bevelen aan deze te lezen vóór de gemeenteavond van 25 september a.s. Klik op één van de volgende titels van de stukken en u kunt ze lezen.

1. Basisverklaring
2. Identiteit van de Protestantse Gemeente te Vorden
3. Pastoraat

Back to Top