Bevestigingsdienst ds. Ruben den Hertog

De nieuwe predikant voor de PG Vorden, ds. Ruben den Hertog, zal op zondag 24 februari worden bevestigd in een kerkdienst in de Dorpskerk. Aanvang van de dienst is om 15.00 uur. Op die zondagmorgen is er om 10.00 uur geen dienst in de Dorpskerk.

In het kerkblad VOORal van februari 2019 staat een uitgebreid interview met Ruben den Hartog.

Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Back to Top