Gemeentevergadering op 17 december

De kerkenraad nodigt de gemeente van harte uit voor een gemeentevergadering op maandag 17 december a.s. om 20.00 uur in de Dorpskerk (inloop vanaf 19.45 uur). Op deze avond informeert de kerkenraad u over het verloop van de beroepingsprocedure. Bij een positief besluit van de kerkenraad op 6 december, maakt de kerkenraad de kandidaat bekend. Ook kunt u vragen stellen en wordt er gestemd door stemgerechtigde leden van de gemeente. Dit zijn volgens de plaatselijke regeling voor Vorden de belijdende leden en de doopleden van de PG Vorden, vanaf 18 jaar. Tot slot wordt de vervolgprocedure toegelicht. U bent van harte welkom. Deelt u dit bericht ook met anderen in uw omgeving?

(Bron: Zondagsbrief 2 december 2018.)

Van bonnen naar munten

Onlangs heeft de kerkenraad besloten om over te gaan van collectebonnen naar collectemunten. Eén van de redenen is, dat de munten hergebruikt kunnen worden. Er zijn munten van €1,-- en €2,--. 

Zoals u weet heeft de PG Vorden een ANBI-status. Het betekent dat u giften van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. U heeft daarvoor wel een bewijs nodig. Bij de aflevering van de munten krijgt u een bon die u moet bewaren als bewijs van de giften aan de PG Vorden.

Klik hier voor de bestelbon.

De bestelbon staat ook op de pagina van de kerkrentmeesters.

 

Back to Top